Naujienos ir įvykiai

Jubiliejinis Lietuvių Fondo pokylis
16 Nov 2017

Jubiliejinis Lietuvių Fondo pokylis

Lietuvių Fondas lapkričio 4 d. šventė savo 55-ąją sukaktį ir visus pakvietė į pokylį ,,Ant laisvės sparnų“. Pasveikinti Lietuvių Fondo su gražia sukaktimi atvyko didžiulis būrys LF narių, rėmėjų, diplomatijos korpuso, JAV LB Krašto valdybos atstovų, garbės konsulai iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Meksikos, taip pat svečiai iš Airijos, Lietuvos, Meksikos. Sveikinimo žodį tarė LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Gražios sukakties proga pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė....

Read More
2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas
16 Jun 2017

2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tarybos patvirtintos Pelno skirstymo komitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsakingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsiųstus prašymus paramai gauti, o 2017 m. gegužės 20-21 dienomis rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2017 metams patvirtino 900,000 dol. išmokų sumą paramai...

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress